Aangepaste woningen en bedrijfspanden op maat

De ingrepen aan een gebouw om mensen met een fysieke beperking mogelijkheden te bieden te wonen en te werken, zijn in veel gevallen minder ingrijpend dan u denkt. Het verwijderen van drempels, dorpels, een andere badinstap, andere wastafel of het veranderen van deurgrepen het wooncomfort al aanzienlijk vergroten.

Vanzelfsprekend zijn grote ingrepen niet altijd te vermijden. Een weldoordacht concept is de sleutel om langer zelfstandig te kunnen wonen en werken. HuisRegelWerk ontwikkelt, regisseert en realiseert dergelijke concepten.

Woningaanpassingen op maat

Geen twee situaties zijn gelijk. Dat maakt woningaanpassingen maatwerk. Maatwerk waarvoor niet alleen bouwkunidge kennis nodig is, maar óók kennis van ergonomie, persoonlijke situatie, wet- en regelgeving (Wet WMO) en subsidiemogelijkheden. Omdat HuisRegelWerk al vele jaren actief is op dit zeer specifieke vakgebied, kennen we alle (on)mogelijkheden.

Afgestemd op uw onafhankelijkheid

HuisRegelWerk verzorgt aanpassingen aan uw woning, zowel binnen als buiten. Voorbeelden zijn badkamer, toilet, keuken, woonkamer, slaapkamer, verbreden doorgangen, aanpassen woning-/bedrijfsentree. Van verstelbaar keukenblad tot gelijkvloerse bouwlagen en van een eenvoudige beugel tot een volledig aangepaste douche. De mogelijkheden zijn grenzeloos.

Levensloopgericht wonen

Het beleid van de overheid stimuleert zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. HuisRegelWerk denkt mee over aanpassingen die het wonen in uw eigen huis aangenamer maken wanneer de dingen niet meer zo makkelijk gaan als vroeger. Uw woning migreert als het ware mee met uw persoonlijke levensloop.

Langer zelfstandig wonen. Ook dat is de HuisRegelWerk belofte.

HuisRegelWerk & Social Media

Contact

HuisRegelWerk
Pijlkruidstraat 31
6832 JA Arnhem
Nederland.
Tel.: +31 6 54215275
E-Mail: info@huisregelwerk.nl
tekst logo 48px

HuisRegelWerk is een kleine organisatie en houdt zich bezig met advies, aanpassing, onderhoud, reparaties en schadeherstel aan vastgoed. Focusgebieden zijn woningen en kleine bedrijfspanden.